Over Inform-IT

Inform-IT is een kennisorganisatie, met een focus op het ontwikkelen en delen van praktische, toepasbare kennis.  De volgende onderwerpen staan daarbij centraal:

  • de ontwikkeling en verbreiding van kennis over servicemanagement
  • het stimuleren van bijbehorende kennisgemeenschappen (via ITWNET)
  • het ondersteunen van USM-methode (via de Stichting SURVUZ)
  • het publiceren van kennisdragers (boeken, artikelen, blogs, websites)
  • het adviseren, coachen, trainen en verbeteren van serviceorganisaties

Wie aan deze doelen wil meewerken is van harte welkom als partner in het kennisnetwerk van Inform-IT.

Inform-IT heeft een actieve rol in maatschappelijk initiatieven, als hoofdsponsor van een mondiaal netwerk van gastvrije reizigers die samen bijdragen aan een betere wereld: ConnectingFriends.

Inform-IT is in 1996 opgericht door Jan van Bon.