Over Inform-IT

Inform-IT is een kennisorganisatie, met een focus op het ontwikkelen en delen van praktische, toepasbare kennis.  De volgende onderwerpen staan daarbij centraal:

  • de ontwikkeling en verbreiding van kennis over servicemanagement
  • het stimuleren van bijbehorende kennisgemeenschappen (via ITWNET)
  • het ondersteunen van USM-methode (via de Stichting SURVUZ)
  • het publiceren van kennisdragers (boeken, artikelen, blogs, websites)
  • het adviseren, coachen, trainen en verbeteren van serviceorganisaties

Wie aan deze doelen wil meewerken is van harte welkom als partner in het kennisnetwerk van Inform-IT.

Inform-IT heeft een actieve rol in maatschappelijk initiatieven, als hoofdsponsor van ConnectingFriends: mensen ontmoeten en samen de wereld een klein beetje mooier maken.

Inform-IT is in 1996 opgericht door Jan van Bon, die sinds 1988 als expert in het vakgebied Servicemanagement opereert en talloze boeken en artikelen op zijn naam heeft staan.

Op alle leveringen van Inform-IT zijn algemene voorwaarden van toepassing.