Blog van Jan van Bon

Mijn blog posts gaan steeds over vraagstukken uit het vakgebied servicemanagement. Lees ook de vele artikelen die elders gepubliceerd zijn: kies daarvoor PUBLICATIES.

DRAMAdriehoeken-3-4-5-v2

Hoe houd je grip op multisourcing?

Multisourcing is een wijdverbreid fenomeen geworden. Dramadriehoeken leiden daarbij echter veelvuldig tot ongewenste effecten. Met een methodische aanpak zijn tegenmaatregelen echter eenvoudig en effectief in te zetten. Het aantal partijen dat tegenwoordig betrokken is bij de uitvoering van de werkzaamheden van een organisatie, neemt als gevolg van verregaande verbijzondering van taken sterk toe. Multisourcing is […]

DRAMAdriehoeken-2-v2

Hoe kom je van die dramadriehoeken af?

Dramadriehoeken leiden tot gebrekkige samenwerking tussen partijen. De klant c.q. de gebruikersorganisatie is daarvan de dupe. Een methodische aanpak helpt je om dat effect te voorkomen. Een dramadriehoek is een relatie tussen drie partijen, waarbij het in de samenwerking mis gaat. Elk van die drie partijen heeft eigen belangen, waardoor het stelsel (de driehoek) faalt. […]

plaatje SMO in org - met PMO

Weg met CIO Office en PMO – leve het SMO…

Een Project Management Office (PMO) is een bekende organisatorische constructie voor het managen van projecten. De laatste jaren zijn echter ook Service Management Offices (SMO’s) in opkomst. Wat is het verschil? Wat is de overeenkomst? En kan de één wel naast de ander bestaan? En wat doet een CIO Office dan nog? Het managen van […]

PLAATJE met vraagteken breed

Misverstanden rond de rol “Proceseigenaar”​

Op GEMMA online is een artikel te vinden over dit thema. Dat artikel vraagt om een reactie: het illustreert de veelvuldige misinterpretaties van begrippen zoals proceseigenaar, procesmanager en procescoördinator. Het onderwerp van het genoemde artikel is proceseigenaarschap. De uitwerking daarvan demonstreert twee opvallende, gangbare invalshoeken: Het artikel gaat helemaal niet over processen maar over practices: […]

devops USM ESM

Een universeel managementsysteem voor DevOps en ESM

Organisaties die DevOs hanteren zien zich gedwongen een oplossing te vinden voor het beheer van elk van hun (vele) DevOps-teams. Hoe ziet een universeel managementsysteem voor zo’n DevOps-team er dan uit? En hoe voorkom je dat DevOps de ESM-boot mist? DevOps is een organisatiestructuur met een bijbehorende werkwijze die steeds meer in zwang is bij […]