Masterclass SLA-revisie

Wie op internet gaat zoeken vindt honderden voorbeelden van SLA’s. Maar welke daarvan past nou bij uw eigen organisatie, en waarom? SLA’s zijn vaak het gevolg van jarenlang hergebruik van standaard-teksten. Zijn zulke SLA’s nog steeds relevant of zijn ze toe aan een revisie? (lees ook de blog)

In de Masterclass SLA-revisie leren betrokkenen de structuur van hun SLA(‘s) beter afstemmen op de actuele volwassenheidsposities van klant en leverancier.

Als een extra optie kan van tevoren een concrete SLA worden gereviseerd, volgens de principes en templates van de USM-methode.

Categorie: Trainingen Tags: SLA

Is er sprake van een technologie- of systeemgericht aanbod, is de organisatie al servicegericht, of zijn klant en leverancier samen in staat een klantgerichte of zelfs business-gerichte relatie te onderhouden. Bij elk niveau van volwassenheid past een andere SLA. In de training komen de principes van een heldere servicedefinitie aan bod, leren deelnemers hun dienstverlening in deze principes te herkennen, en stellen ze samen een template vast voor de SLA van de toekomst.

Als een extra optie kan van tevoren een concrete SLA worden gereviseerd, volgens de principes en templates van de USM-methode.

Structuur van de Masterclass SLA-revisie

De Masterclass maakt gebruik van een actuele SLA van de betreffende organisatie, die als voorbeeld dient voor de analyse en de revisie. De Masterclass wordt daarom uitsluitend in-house gegeven. Het dagdeel bestaat uit de volgende stappen:

  1. Structuur van een service in de context van een klant-leverancierrelatie, volgens de principes van USM [45 minuten]
  2. Vaststellen van de scope van dienstverlening [30 minuten]
  3. Analyse van de voorbeeld-SLA o.b.v. de USM-principes [1 uur]
  4. Gap-analyse van de voorbeeld-SLA met de USM-template [30 minuten]
  5. Bepalen van het actieplan voor de revisie van de voorbeeld-SLA [30 minuten]

Als gebruik is gemaakt van de extra optie, dan ligt er een gereviseerde versie van de aangeleverde SLA ten grondslag aan stap 3 en 4.

In beide gevallen resulteert de training in het vaststellen van een architectuur voor alle SLA's van de organisatie, die als template kan dienen voor de revisie van resterende SLA's.

Deze template is niet alleen toepasbaar op de SLA's met de klant(en), maar eveneens op de overeenkomsten met externe toeleveranciers (en desgewenst met interne teams), zodat er een consistent contractenstelsel ontstaat.

 

De datum van de Masterclass SLA-revisie wordt in overleg vastgesteld. De voorkeursdatum kan in de aanvraag worden vermeld.

De medewerkers die iets met het ontwerpen/ontwikkelen/beheren van SLA’s te maken hebben komen één dagdeel bijeen.

Wie dat zijn, is afhankelijk van de organisatiestructuur en het functiehuis van de organisatie.

Voor de hand liggende deelnemers zijn:

  • de manager van de serviceorganisatie
  • de servicemanager(s) van de organisatie (ook wel accountmanagers of relatiemanagers geheten)
  • de hoofden van de teams die verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de overeengekomen services

Een Masterclass veronderstelt dat deelnemers ervaren zijn in het managen van dienstverlenende organisaties.

Aantal deelnemers: 1-6

Kosten van de Masterclass zonder voorwerk: € 950.

Als gebruik wordt gemaakt van de optie om van tevoren een gereviseerde SLA te produceren: € 1.500

Kosten ex BTW.

Vraag de Masterclass SLA-revisie hier aan:

Formaat: mm/dd/jjjj. NB: de datum wordt in overleg definitief vastgesteld.
Voornaam
Achternaam
Straat
Postcode
Woonplaats