Verbeterprojecten

icon-verbetering-100Tientallen grote en kleine organisaties, in tal van branches, hebben met toepassingen van servicemanagement-methoden hun werkwijze en hun services structureel verbeterd. Zonder uitzondering hadden deze organisaties al eerder geprobeerd hun doelen met best practice frameworks te bereiken, zonder blijvend succes.

Als je net als hen ook een methodische aanpak volgens de USM-methode wil gebruiken, kun je kiezen uit 3 aanpakken:

 

  1. DHZ – Lees het USM-boek en doe het zelf.
  2. Lichte begeleiding met een training– Volg een training met het management-team of met de gehele organisatie, zodat alle neuzen dezelfde kant op staan. Daarna kan de organisatie op eigen kracht de methode toepassen.
  3. Ondersteunde invoering met inzet van een USM-coach – Volg een volledige maatwerk-invoering met een USM-coach en een USM-toolexpert, met maximale invloed op de keuzes van de inrichting.

In alle varianten verloopt een methodische verbetering van de dienstverlening veel sneller en effectiever dan in klassieke verbeterprojecten die op best practices zijn gebaseerd. Omdat de invoering daardoor minder uren kost is die invoering ook aanzienlijk goedkoper. Omdat de methode erop gericht is de organisatie zélf de verbetering door te laten voeren, met de eigen mensen, is er bovendien een blijvend effect met minder terugvalgedrag dan bij klassieke verbeterprojecten waar externen de verbetering uitvoeren. De toepassing van USM leidt tot duurzame verbeteringen.

In alle gevallen werkt een USM-invoering vanuit de overtuiging dat een organisatie uitsluitend beter leert functioneren als die organisatie dat met interne medewerkers, op eigen kracht, leert doen. Externe ondersteuning is alleen gericht op het coachen van die interne medewerkers, voor zover die behoefte bestaat. Dus geen dure consultants aan boord die het werk vóór je uitvoeren, maar een 100% investering in eigen medewerkers.