USM-register

 

Wie het examen USM Foundation succesvol aflegt wordt (mits met toestemming van betrokkenen) opgenomen in het USM-register.

De namen van de gecertificeerde personen en hun organisaties zijn te vinden in het USM-register op de USM-portal.