Maturity models

Er zijn veel manieren om de volwassenheid van uw organisatie of processen te meten. Meestal gebeurt dit op een 5- of 6-puntsschaal. Let op het onderscheid volgens een prestatieschaal versus een waardeschaal (de enig echt zinvolle meetlat voor een service-organisatie).