Maatwerk

De invoeringsmethode van USM is gebaseerd op de overtuiging dat blijvende verbeteringen in de werkwijze alleen worden bereikt als de organisatie deze op eigen kracht, stap voor stap, leert uitvoeren. Daarbij kán externe ondersteuning worden geleverd, maar deze is vooral gericht op het begeleiden van interne medewerkers in het leerproces om zelf de verbeteringen te managen, tijdens en na de invoeringsfase van de USM-methode.

Een maatwerktoepassing van de USM-methode is een begeleid project, met een interne projectleider en een interne toolbeheerder, begeleid door een externe coach, een externe toolexpert.

De gestandaardiseerde USM-invoeringsmethode beschrijft welke activiteiten achtereenvolgens aan de orde komen bij de toepassing van USM. De aanpak is gebaseerd op de combinatie van maximale zelfwerkzaamheid door de medewerkers van de organisatie, en een minimale externe begeleiding in de vorm van coaching. Bij de begeleiding staat kennisoverdracht centraal.

Tijdens de USM-invoering leert een organisatie USM steeds beter toe te passen, in een stapsgewijze verbetering van de werkwijze. Met USM heeft de organisatie een scherp omschreven stip op de horizon, waarna de medewerkers van de organisatie worden gecoacht bij het steeds beter toepassen van de USM-werkwijze.

Na verloop van tijd is de organisatie in staat zelfstandig de verbeteringen te kiezen, te plannen, en uit te voeren, op basis van de ingerichte hulpmiddelen en de gekozen werkwijze, in een PDCA-aanpak.

Het gestandaardiseerde invoeringsproject duurt 4-5 maanden, waarna de ingerichte organisatie de besturing overneemt. In de daaropvolgende 5-6 maanden treedt de interne projectleider op als interne coach, en kan een externe coach het geheel nog naar behoefte ondersteunen.