Doe-het-zelf-aanpak

Om de USM-methode toe te passen hoef je niet beslist hoge kosten te maken, externe adviseurs in te huren, of ingewikkelde aanpakken te volgen: je kunt het ook stap voor stap zelf doen, op eigen kracht, met eigen mensen en met eigen middelen. De aanpak die je daarbij volgt is beschreven in het USM-boek:

cover-proefDe USM-methode” bevat de modernste inzichten in de standaardisering van managementsystemen voor dienstverlenende organisaties. De methode is universeel, en leent zich voor alle vormen van dienstverlening, wat kan leiden tot krachtige integratie en ketenmanagement. De standaardisatie leent zich bij uitstek voor bijvoorbeeld het inrichten van interdisciplinaire Shared Service Centers (iSSC’s), in alle domeinen, zoals facilitair beheer, medische technologie, personeelszaken, ICT, zorg, overheid of finance. De USM-aanpak is sterk gericht op het zelf leren veranderen en verbeteren van de medewerkers. Kennisoverdracht staat hierbij centraal. De invoering wordt begeleid met een lichte coaching.

Het USM-boek bevat de onderliggende theorie en methodiek, beschrijft de vereiste rollen en andere mechanismen, en presenteert een uitgewerkt procesmodel voor elk toepassingsdomein.

De organisatie die een doe-het-zelf aanpak volgt dient te beschikken over een ervaren interne verandermanager, die weet hoe een verbeterproject wordt aangestuurd, en die over de vereiste ondersteunende middelen beschikt. Om een doe-het-zelf-aanpak in de praktijk méér kans van slagen te geven is een korte training voor het managementteam aan te bevelen.

Tientallen organisaties, groot en klein, in tal van branches, hebben al geprofiteerd van een succesvolle toepassing van servicemanagementmethodes. Lees hier hun ervaringen.