Inform-IT, Kenniscentrum voor Servicemanagement, richt zich op de ontwikkeling, promotie en distributie van kennis op het gebied van servicemanagement. Inform-IT wordt geleid door Jan van Bon.

Serviceorganisaties die hun prestaties willen verbeteren, en een hoge klanttevredenheid willen bereiken, dienen hun managementsysteem goed te structureren. Vaak gaat de meeste aandacht uit naar de technologie, de ontwikkeling van nieuwe services, en de projecten waarmee het werk wordt uitgevoerd. Wie echter vertrouwt op practices in plaats van principes, en verzuimt om een degelijke basis te leggen onder die serviceorganisatie, zal voortdurend ad hoc oplossingen moeten verzinnen en betaalt vroeg of laat de prijs voor het gebrek aan structuur en efficiëntie.

fundament

Heeft u ook het gevoel dat er een degelijk fundament aan uw werkwijze ontbreekt? Alle serviceorganisaties moeten vroeg of laat gestructureerd leren werken, zeker naarmate hun afnemers afhankelijker worden van de geleverde services. Het volstaat dan niet meer om steeds maar nieuwe producten te leveren, technologie te vervangen, op kosten te sturen, of te outsourcen. Om operational excellence te bereiken zult u de organisatie en haar werkwijzen onder controle moeten hebben.

Maar hoe kom je in control? Hoe organiseer je het werk? Hoe laat je de medewerkers excelleren? En hoe toon je aan dat je excellente services levert met een klantgerichte organisatie?

Dat vereist steeds een werkwijze die een degelijke structuur heeft, waarin veel werk gestandaardiseerd is, en waarin de voorspelbaarheid van de prestaties hoog is; een flexibele werkwijze, gebaseerd op slimme processen, waarin de kortste weg naar het resultaat wordt gevolgd; een agile aanpak, waarbij een hechte relatie met de klant wordt onderhouden.

Dat wiel hoeft u gelukkig niet zelf uit te vinden. De bedrijfskundige principes, waarmee u de organisatie bestuurbaar kunt maken, zijn ondergebracht in gestandaardiseerde, integrale managementmethodes voor serviceorganisaties: ISM voor IT-beheerorganisaties, FSM voor functioneel beheerorganisaties, en USM als de generieke methode voor alle dienstverlenende organisaties.

Inform-IT is dé specialist op het gebied van deze servicemanagementsystemen. Of u nu een training ISM, FSM, of USM wil inzetten, een inspiratiesessie wil volgen om goede ideeën op te doen, een verbeterproject wil laten coachen, of een audit tegen een standaard wil voorbereiden…

In alle gevallen kan Inform-IT u onschatbare diensten bewijzen, door het aanreiken van een degelijke servicemanagementarchitectuur. Laat u op deze website inspireren door de achtergrondinformatie, of neem direct contact op met Inform-IT.